Effectief pauzeren, zo noem ik het. Uit het hoofd en in het lichaam, de focus naar binnen. Even een stoelmassage op het werk van 20 tot 30 minuten, lekker opladen, kort en krachtig, no-nonsense.
Vroeger toen we klein waren deden we tussen de middag ook een slaapje. Op een of andere manier vinden we dat dat als volwassene niet kan en moe en lui zijn, dat kan echt helemaal niet. Zelfs met het wetenschappelijk bewijs dat een powernapje heel gezond is schenken we er zelden of nooit aandacht aan.
Bedrijven die ik op bel en vraag in hoeverre ze bekend zijn met stoelmassage op het werk zijn de meest voorkomend antwoorden: Geen budget, mensen hebben het te druk of zien het nut ervan niet in.

[rev_slider Blogstoelm]

De Financiële vs Emotionele balans

Een laag budget kan een goede reden zijn om geen stoelmassage op het werk te nemen, we zitten ten slotte in een crisis en zodoende wordt er erg goed op de financiële balans gelet. Toch zijn er hele concrete financiële voordelen waardoor stoelmassage op het werk de moeite waard is. Wil je deze weten, kijk dan op bedrijfsmassages, in deze blog komt dit niet aan de orde. Hier gaat het om wat er werkelijk in beweging gezet wordt.
Wat er echter vaak vergeten wordt in tijden van crisis is de emotionele balans, die zeker zo belangrijk is, alleen laat deze zichzelf niet zien in cijfers en statistieken.

Zien wat er werkelijk speelt, hoe een sfeer is en dan niet op de oppervlakte maar in de diepte. Hoe liggen verhoudingen tussen mensen, hoe is kennis verspreid, worden mensen gehoord en betrokken, voelen ze zich bij het bedrijf als een geheel. Wordt er geklaagd en is er ruimte dit uit te spreken of verdwijnt het ondergronds. Met andere woorden, hoe zit het gemiddelde individu in zijn vel op zijn werkplek.
Staat deze balans in het midden, met financieel aan de ene kant en emotie aan de andere kant, dan zal de organische groei van zowel het bedrijf als individu het grootst zijn.

Dit is waar stoelmassage op het werk zeer waardevol is. Na een massage zit je een stuk beter in je vel. Door aanraking, wat een primaire levensbehoefte is, voelen mensen zich gehoord en gezien wat maakt dat ze zich meer betrokken voelen met hun omgeving. Mensen raken dus gemotiveerd. Zo werken lichaam en geest constant op elkaar in, het is een constante wisselwerking, ze voeden elkaar. Zo brengt een lichaam wat tot ontspanning komt ook de geest tot rust. Net zo goed genereert een rustige geest een ontspannen lichaam.

Door massage ga je met de aandacht naar je lichaam, zo kunnen de hersenen zich weer opladen en kan je je na een behandeling weer goed concentreren.

Wat ik hier boven vertel geldt natuurlijk net zo goed voor personen en relaties als voor bedrijven. Wat is jouw balans van financieel en emotie/gezondheid? Is deze in balans, is er een waar je meer waarde aan hecht? Wat gebeurd er als een van de twee weg zou vallen? Onderzoek het maar eens voor jezelf, een massage zet kleine wonderen in beweging.

Heb je nog opmerkingen of vragen, laat het weten.

Met vriendelijke groet,

Bob Oosterbaan